Aloitussivu / Ajankohtaista / Britannian kansalaisten kotikunta ja sen vaikutus

Britannian kansalaisten kotikunta ja sen vaikutus

Britannian kansalaisten kotikunta ja sen vaikutus

Suomessa asuvan ulkomaalaisen kotikunta määräytyy kotikuntalain mukaan. Britannian kansalaiset eivät enää EU-eron jälkeen täytä edellytyksiä kotikunnan määräytymiselle EU-kansalaisten oleskeluoikeuden perusteella. Kotikunnan määräytyminen on liitoksissa lailliseen oleskeluun maassa, joten Britannian kansalaisten tulee jatkossa täyttää jokin muu kotikuntalaissa säädetty oleskeluoikeuteen liittyvä edellytys kotikunnan saamiseksi.

Suomessa on varauduttu erillislailla Britannian mahdolliseen sopimuksettomaan eroon EU:sta. Suomessa asuvat britit säilyttäisivät tämän lain mukaan oleskeluoikeutensa vuoden 2020 loppuun saakka, jos he ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa tai jättäneet sitä koskevan rekisteröintihakemuksensa Maahanmuuttovirastolle ennen lopullista eropäivää. Myös kotikunta säilyy tällä perusteella.

Tästä syystä Britannian kansalaisten tulisi ennen eroa varmistaa maistraatista, että heidän EU-oleskeluoikeutensa perusteella määräytyvä kotikunta on merkitty väestötietojärjestelmään. Mikäli Britannian kansalaisen kotikuntaa ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, tulee henkilön pyytää kotikunnan merkitsemistä väestötietojärjestelmään maistraatilta sen jälkeen, kun henkilön oleskeluoikeus on rekisteröity Maahanmuuttovirastossa.

Maistraatit neuvovat kysymyksissä, jotka koskevat kotikunnan merkitsemistä väestötietojärjestelmään. Omat tiedot kotikuntamerkinnästä on mahdollista tarkistaa Suomi.fi:n sähköisessä palvelussa (https://www.suomi.fi/rekisterit). Palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. pankkien tunnistuspalvelut). Maistraatit palvelevat omien tietojen tarkistamisessa myös sähköpostitse, puhelimitse tai käyntiasioinnilla.