Aloitussivu / Palvelut / Julkinen notaari

Julkinen notaari

Maistraatissa toimiva julkinen notaari huolehtii mm. allekirjoitusten, todistusjäljennösten ja ansioluetteloiden oikeaksi todistamisesta.

Lisäksi hän toimittaa mm. vekseliprotestit, tallelokeroiden avaamiset ja sulkemiset sekä arpajaisvalvonnan.

Julkisen notaarin tehtävät

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen

Allekirjoituksen oikeaksi todistamisessa ko. allekirjoitus on tehtävä julkisen notaarin läsnäollessa.

Henkilöllisyystodistus on otettava mukaan.

Julkisen notaarin läsnäollessa on myös allekirjoitettava kutsu, joka lähetetään sellaisten valtioiden kansalaisille, joilta vaaditaan virallisesti vahvistettua kutsua Suomeen suuntautuvaa matkaa varten.

Julkinen notaari ei toimi todistajana testamenttia tai edunvalvontavaltakirjaa allekirjoitettaessa.

Testamenttien, edunvalvontavaltuutuksen sekä hoitotahdonilmaisujen todistajien lausumiin otetaan toteama, jonka mukaan allekirjoittaja on terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut asiakirjan sisältävän hänen tahtonsa. Julkisella notaarilla, joka tapaa asianomaisen henkilön allekirjoitustilaisuudessa ensimmäistä kertaa, ei tässä tilaisuudessa ole mahdollisuuksia todeta allekirjoittajan tahtotilaa. Tämän vuoksi julkinen notaari ei allekirjoita mainitunlaisia todistuksia.

Sivun alkuun

Oikeaksi todistettavat jäljennökset

Maistraatin julkinen notaari todistaa oikeaksi jäljennöksiä alkuperäisistä asiakirjoista. Asiakirja on alkuperäinen, jos siinä on asiakirjan antaneen instanssin edustajan käsin kirjoittama allekirjoitus ja/tai leimasimella lyöty musteleima. Muita alkuperäisyyttä osoittavia tekijöitä voivat olla myös esim. asiakirjan antaneen tahon oma koholeima, hologrammi, yksilöllinen vesileima tms.

Valokopioidut, tulostetut, painetut yms. monistettavat merkinnät eivät ole alkuperäisiä, eivätkä kelpaa.

Jos alkuperäinen asiakirja on laminoitu, maistraatti voi silti antaa siitä julkisen notaarin oikeaksi todistaman jäljennöksen, jos alkuperäisyyttä osoittavat tekijät ovat todennettavissa.

Jos asiakirjasta puuttuu alkuperäisyyttä osoittava tekijä, käänny asiakirjan antaneen tahon puoleen ja täydennytä olemassa oleva asiakirjasi tai pyydä uusi asiakirja, jossa on alkuperäisyyttä osoittavat merkinnät.

Yleisimpiä käytännön esimerkkejä:

-        jos sinulla on allekirjoitettu ja leimattu tutkintotodistus, jossa on irrallisia sivuja ilman allekirjoitusta tai leimaa, pyydä oppilaitosta leimaamaan jokainen sivu ko. oppilaitoksen musteleimalla

-        jos muussa asiakirjassasi on monta sivua, sivujen tulee olla liitetty yhteen siten, ettei niitä voi irrottaa toisistaan. Jos asiakirjan sivut ovat irrallisina tai ne voisi irrottaa toisistaan, eli esim. ovat vain nitojalla kiinni nidotut, joka sivussa täytyy olla alkuperäisyyttä osoittava tekijä.

Jos monisivuinen asiakirjasi ei täytä näitä edellytyksiä, julkinen notaari voi tarvittaessa kehottaa sinua hankkimaan em. edellytysten mukaiset merkinnät sivuihin

Voit viedä alkuperäisen asiakirjan maistraattiin itse, käyttää lähettiä tai postittaa sen. Henkilökohtainen käynti ei siis ole välttämätön.

Halutessasi voit tarkistaa ajanvarausmahdollisuuden, joka vaihtelee maistraattien toimipisteittäin. Esim. Helsingin ja Espoon toimipisteisiin ei voi varata aikaa vaan asiointi tapahtuu jonottamalla. Huomaa myös, että pienemmissä maistraattien yksiköissä notaari ei ole aina paikalla. Joissakin pienissä toimipisteissä ajanvaraus saattaa olla pakollinen.

Maistraatti ottaa asiakirjasta jäljennöksen itse, minkä jälkeen julkinen notaari todistaa sen oikeaksi.   Suuremmista kuin A3 -kokoisista asiakirjoista asiakkaan on itse tuotava kopio mukanaan.

Jos paperiarkilla on merkintöjä molemmilla puolilla, maistraatti veloittaa maksun kummastakin sivusta.  

Käännösten osalta on hyvä huomata, että useimmissa tapauksissa käännöksen vastaanottajat edellyttävät, että kääntäjä on liittänyt käännökseen myös sen asiakirjan, tai jäljennöksen siitä asiakirjasta, josta käännös on tehty. Maistraatti ei tee näitä liittämisiä.

Sivun alkuun

Muut tehtävät

Toimittaa protesteja vekselilain ja shekkilain nojalla.

Todistaa, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä tietynlaiseen virkatoimeen tai että joku on tietyssä virka-asemassa tai omaa tietyn kelpoisuuden taikka on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista;

  • Antaa todistuksia notaarille esitettyjen asiakirjojen sisällöstä sekä oikeudellisista ja taloudellisista olosuhteista.
  • Olla todistajana tallelokeron tai muun säilytyspaikan sulkemisessa tai avaamisessa.
  • Valvoa arvontoja.

Julkinen notaari voi vahvistaa annetuksi määrämuotoisen tai muun kirjallisen kertomuksen, selvityksen tai ilmoituksen ja tehdä muita sellaisia julkisesta notaarista annetun lain  2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä vastaavia toimenpiteitä, jotka ovat muun maan lainsäädännön vuoksi tarpeen oikeuden tai edun valvomiseksi taikka oikeustoimen tekemiseksi ulkomailla.

Sivun alkuun