Aloitussivu / Palvelut / Lahjan antaminen

Lahjan antaminen

Ilmoitus lahjoituksesta

Lahjasta ilmoitetaan, kun joku on saanut lahjan:

  • puolisoltaan
  • suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalta sukulaiseltaan tai tämän puolisolta tai muulta
  • erityisen tärkeältä henkilöltä, jonka kanssa lahjansaaja asuu yhteisessä taloudessa

sivun alkuun

Minkälaisesta lahjasta ilmoitetaan?

Ilmoitus tehdään irtaimen omaisuuden lahjoituksesta.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos lahja on tavanomainen. Tavanomaisella tarkoitetaan sitä, että lahja ei ole arvoltaan epäsuhteessa lahjoittajan taloudelliseen asemaan nähden.

sivun alkuun

Miksi ilmoitus tehdään?

Jos lahjanantaja tulee maksukyvyttömäksi, esimerkiksi joutuu konkurssiin, lahjansaaja voi joutua luopumaan lahjasta lahjanantajan velkojien hyväksi.

Ilmoituksen tekemisestä alkaa kulua aika, jonka päätyttyä lahjanantajan velkojat eivät voi enää vaatia lahjaa palautettavaksi.

Jos ilmoitusta ei tehdä, tämä aika ei ala kulua.

Jos ilmoitus on tehty, lahjaa ei voi menettää enää sen jälkeen, kun lahjoituksesta on kulunut kolme vuotta edellyttäen, että lahjansaaja oli vilpittömässä mielessä.

Asiakirjat:

  • Maistraatin laatima Lahjailmoitus-lomake tai
  • Vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus

sivun alkuun

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä lahjanantaja tai lahjansaaja.

sivun alkuun

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa.

Lahjansaajan edun mukaista on tehdä ilmoitus mahdollisimman pian lahjoituksen jälkeen.

sivun alkuun

Minne ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään maistraatille.

Jokainen maistraatti on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan.

sivun alkuun

Rekisteröiminen

Ilmoitukset rekisteröidään lahjoitusasioiden rekisteriin. Ilmoituksen rekisteröimisestä peritään maksu.

sivun alkuun