Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat

Nimiasiat

Nimiasiat, lomakkeet ja hinnasto

Jokainen, jolla on Suomessa asuinpaikka ja joka on merkitty täällä väestötietojärjestelmään, voi muuttaa Suomessa etu- ja sukunimensä.

Lisäksi ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten, joilla on asuinpaikka muussa valtiossa kuin Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, nimenmuutos voidaan tehdä myös Suomessa.

Nimenmuutoksiin liittyvissä asioissa ensimmäisen asteen nimiviranomaisina toimivat maistraatit.

Etunimi

Jokaisella tulee olla etunimi. Etunimiä saa olla enintään neljä. Yhdeksi nimeksi lasketaan myös yhdysmerkillä yhdistettävät nimet. Etunimen tulee täyttää etu- ja sukunimilain vaatimukset. Etunimen voi muuttaa maistraattiin tehtävällä hakemuksella.

Sukunimi

Lapsi saa syntyessään vanhempiensa sukunimen, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi.

Jos vanhemmilla on eri sukunimet, tulee heidän ilmoittaa seurakunnalle tai maistraatille lapsen tietojen rekisteröinnin yhteydessä kumman vanhemman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän lapsi saa.

Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää mutta heillä on aikaisempi yhteinen ja yhteisessä huollossa oleva lapsi, saa uusi lapsi saman sukunimen kuin hänen sisaruksellaan jo on.

Sukunimen voi muuttaa maistraattiin tehtävällä hakemuksella. Sukunimen tulee täyttää etu- ja sukunimilain vaatimukset.

Nimenmuutoksen tekeminen

Hakemus voidaan toimittaa mille tahansa maistraatille.

Voit tehdä nimenmuutoshakemuksen joko sähköisellä lomakkeella, postitse maistraatin nettisivuilta tulostettavalla lomakkeella tai käyntiasioinnin yhteydessä. Etunimenmuutoshakemuksen voit tehdä myös verkossa Nimenmuutos-palvelussa.

Erilaiset lomaketyypit:

Nimenmuutoshakemus

Lomakkeella voit hakea:

  • etunimen muuttamista
  • sukunimen muuttamista tai
  • etu- ja sukunimen muuttamista

Suostumus sukunimen muuttamiseksi

Lomaketta käytetään, kun:

  • haet sukunimeä, joka on käytössä avio/avopuolisollasi. Tarvitset sukunimen ottamiselle avio/avopuolisosi suostumuksen.
  • haet sukunimeä, joka on käytössä lapsellasi tai sisaruksellasi. Tarvitset suostumuksen kaikilta väestötietojärjestelmään merkityiltä haetun sukunimen kantajilta.
  • haet sijaisvanhempasi sukunimeä. Tarvitset tähän sijaisvanhempasi suostumuksen.
  • haet uudissukunimeä, joka on sama kuin suojattu tunnus. Tarvitset tähän suostumuksen tunnuksen haltijalta.

Muistutus nimenmuutoshakemuksen johdosta

Lomaketta käytetään, kun maistraatti on tiedottanut haetusta uudissukunimestä julkaisemalla nimen verkkosivuillaan ja katsot, että hakemuksen hyväksyminen loukkaisi oikeuttasi. Tällöin sinulla on oikeus tehdä muistutus hakemuksen johdosta.

Muistutus on tehtävä maistraatille kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun haetusta uudissukunimestä on tiedotettu.

Vaatimus Suomen lain soveltamisesta henkilön nimen määräytymiseen

Lomaketta käytetään, kun asut vakinaisesti ulkomailla muualla kuin muissa Pohjoismaissa ja vaadit Suomen etu- ja sukunimilain soveltamista nimiesi määräytymiseen.

Kutsumanimi

Lomaketta käytetään, kun haluat jonkun nykyisistä etunimistäsi kutsumanimeksi. Voit ilmoittaa kutsumanimen merkittäväksi väestötietojärjestelmään.