Aloitussivu / Palvelut / Vaaliasiat

Vaaliasiat

Maistraatti toimii vaaleissa yhtenä vaaliviranomaisena.

Äänioikeusrekisteri

Äänioikeutetuista laaditaan kutakin vaalia varten äänioikeusrekisteri, perustuen väestötietojärjestelmässä 51 päivää ennen vaalipäivää olevaan kotikunta- ja asumistietoon joka määrittää vaalipiirin ja äänestysalueen.

Rekisterin tiedot voi tarkistaa maistraatista ja tarvittaessa tehdä omaa äänioikeuttaan tai rekisterissä olevia tietojaan koskevan oikaisuvaatimuksen

Ilmoitus äänioikeudesta

Kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, lähetetään ilmoitus äänioikeudesta. Tässä ilmoituskortissa kerrotaan, missä ja milloin voi äänestää.

Maistraatista voi myös tarkistaa kotimaassa ja ulkomailla olevat ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat.

Lisätietoja vaaliasioista saat oikeusministeriön vaalisivuilta, joille on koottu tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä.