Aloitussivu / Palvelut / Vihkiminen

Vihkiminen

Yleistä vihkimisestä

Maistraatissa vihkimisen voi toimittaa maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja tai julkinen notaari.

Ennen vihkimistä tutkitaan avioliiton esteet. Lue lisää esteiden tutkinnasta. Esteiden tutkintatodistus on annettava vihkijälle ennen vihkimistä. Vihkitilaisuudessa vihkiparin täytyy todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella (passi, Suomen henkilökortti, EU-kansalaisen henkilökortti tai Suomessa 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti).

Vihkiseremonia on lyhyt, mutta seremoniassa on myös mahdollista esittää esimerkiksi elävää musiikkia ja lausua runoja. Vihkimisessä on oltava läsnä vähintään kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa.

Virka-aikana maistraatissa tapahtuva vihkiminen on maksutonta. Aika vihkimiseen varataan vihkivästä maistraatista puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta, jos sellainen vaihtoehto on annettu.

Siviilivihkimisiä suoritetaan myös käräjäoikeuksissa ympäri Suomen.

Avioliiton solmimisella on erilaisia oikeudellisia vaikutuksia.

Lue lisää avioliittolaista.

 

Lue puolison ja lasten sukunimen määräytymisestä.

 

Sivun alkuun

 

Vihkiminen virka-aikana vihkijän toimitiloissa

Jos menette naimisiin virka-aikana vihkijän toimitiloissa, voitte varata ajan suoraan kyseisestä virastosta. Virka-aikana vihkijän toimitiloissa tapahtuvasta vihkimisestä ei peritä maksua.

Vihkitilaisuudessa vihittävällä pariskunnalla on oltava mukanaan voimassa olevat henkilöllisyystodistukset (esim. passi tai henkilökortti), todistus avioliiton esteiden tutkinnasta, sekä kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa. Jos vihkipari ei saa todistajia vihkitilaisuuteen, voi vihkijältä tarkistaa, voiko vihkijä hankkia todistajat.

Sivun alkuun

Vihkiminen viikonloppuna ja virkapaikan ulkopuolella

Jos menette naimisiin virka-ajan ulkopuolella ja haluatte siviilivihkijän paikalle, on asiasta sovittava henkilökohtaisesti vihkijän kanssa. Ajanvaraus vihkimiseen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva vihkiminen maksaa ja lisäksi vihkijä voi veloittaa mahdolliset matkakulut.

Lisätietoja varten ota yhteyttä vihkivään maistraattiin.

Sivun alkuun

Vihkikaava

”Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi ja yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin.”

”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?” 
(Vastaus: Tahdon.) ”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”(Vastaus: Tahdon.) ”Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen, totean Teidät aviopuolisoiksi.”

”Ottakaa liittonne merkiksi sormus puolisoltanne.” (Tämä lause jätetään pois, jos sormusta ei anneta.) ”Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi.”

Sivun alkuun

Kun nimi muuttuu avioliiton myötä

Milloin puolisoiden on ilmoitettava sukunimivalinnastaan?

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään sitä varten laaditulla lomakkeella, jossa on myös kohta sukunimivalintaa varten. Lomake löytyy maistraattien verkkosivuilta osoitteesta maistraatti.fi. Kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä, jos avioliittoon aikovat eivät ilmoita sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle.

Huomattava on, että puolisot eivät voi muuttaa sukunimivalintaansa avioliiton esteiden tutkinnan jälkeen. Jos puolisot tutkinnan jälkeen alkavat katua sukunimivalintaansa, he voivat ilmoittaa siitä vihkijälle. Tällöin he kuitenkin kumpikin säilyttävät omat sukunimensä avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle 

Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmän yhdeksi sukunimeksi. Myöskään aiemmalta puolisolta saatua sukunimiyhdistelmää ei voi siirtää uudelle puolisolle

Lain sallimat vaihtoehdot

Puolisoilla on avioliittoon mennessään valittavana neljä vaihtoehtoa:

  1. Kumpikin puoliso säilyttää sen sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään.
  2. Puolisot voivat sopia, että he ottavat yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän. Jotta sukunimiyhdistelmä voidaan katsoa yhteiseksi, sukunimien on oltava samassa järjestyksessä molemmilla puolisoilla ja yhdysmerkin käytön on oltava yhteneväinen. Ks. myös jäljempänä kohta ”Yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän vaikutus lapsen sukunimeen”.
  3. Puolisot voivat sopia, että toinen heistä muodostaa sukunimiyhdistelmän, joka ei ole yhteinen, omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä ja puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Kummallakin puolisolla on itsenäinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä. Se ei ole sidoksissa siihen, muodostavatko molemmat puolisot sukunimiyhdistelmän tai missä järjestyksessä puolison sukunimiyhdistelmän nimet esiintyvät. Toiselle puolisolle siirrettävän sukunimen tulee kuitenkin säilyä myös sillä puolisolla, jolta nimi siirtyy. Yhdysmerkin käyttö on henkilökohtainen valinta.
  4. Puolisot voivat sopia, että toinen heistä ottaa sukunimekseen puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen.

Miten menettelen nimenmuutoksen jälkeen

Vihkimisen jälkeen mahdollinen nimenmuutos rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Jos sukunimesi on vaihtunut, valtion ja kuntien viranomaiset saavat automaattisesti tiedon sukunimen muutoksesta. Kun Kela on saanut ilmoituksen nimenmuutoksestasi, se lähettää sinulle automaattisesti uuden Kela-kortin. Useimmat pankit, vakuutusyhtiöt sekä kauppaketjut päivittävät myös asiakasrekisterinsä väestötietojärjestelmän avulla. Henkilökortti, ajokortti tai passi on uusittava itse kolmen kuukauden kuluessa nimen muutoksesta (katso alla oleva kohta).

Jos asuinpaikkasi on ulkomailla:

Nimilakia sovelletaan sinuun vain, jos sinulla on vihkimishetkellä Suomessa asuinpaikka. Ellei sinulla ole asuinpaikkaa Suomessa, määräytyy sukunimesi sen valtion lain mukaan, jota toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava siinä valtiossa, jossa sinulla sanottuna ajankohtana on asuinpaikka. Sinun tulee ennen vihkimistä esittää selvitys asuinmaasi nimilainsäädännöstä, jos aiot muuttaa sukunimesi vihkimisen yhteydessä. Jos et esitä selvitystä, eikä ulkomaan nimikäytäntö ole maistraatin tiedossa, sukunimivalintaasi ei voida rekisteröidä väestötietojärjestelmään vihkimisen perusteella.

Sivun alkuun