Aloitussivu / Lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeet ja ohjeet

Avioehtosopimus

     
Avioehtosopimuksen/
osituskirjan/avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröintihakemus
pdf doc  

Eurooppalainen perintötodistus

     
Eurooppalainen perintötodistus pdf   www

Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen

     
Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen pdf    

Holhoustoimi

     
Edunvalvojan määrääminen      
Edunvalvonnan tarve ja edunvalvojan määrääminen pdf doc  
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi pdf xls  
Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä pdf xls   
Lausuma edunvalvonta-asiassa pdf xls  
Edunvalvontaan esitetyn lausuma pdf
doc
 
Tietoja edunvalvojaksi ehdotetusta / Suostumus edunvalvojaksi
pdf xls  www
Tietoja edunvalvontaan esitetystä henkilöstä pdf xls  
Ratkaisupyyntö edunvalvojan määräämisasiassa pdf    
Päämiehen suostumus edunvalvojan määräämiseksi pdf xls www
Edunvalvojan sijaisen määrääminen      
Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi
pdf doc  
Suostumus edunvalvojan sijaiseksi pdf xls  www

Lupa-asia

     
Lupahakemus pdf xls  
Päämiehen suostumus oikeustoimeen pdf xls  
Ohje luvan hakemiseen     www

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen

     
Hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi pdf    
Valtuuttajan lausuma edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisasiassa pdf  doc  
Lausuma edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisasiassa pdf
 doc  
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin      
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin pdf xls
 
Valtuuttajan lausuma edunvalvojan määräämisasiassa pdf
   

Edunvalvonnan lakkauttaminen / edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään / tehtävän muuttaminen

     
Hakemus edunvalvonnan lakkauttamiseksi / Hakemus edunvalvojan tehtävän tai määräyksen voimassaoloajan muuttamiseksi pdf    
Hakemus edunvalvojan vapauttamiseksi / vaihtamiseksi pdf    

Edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun valvontaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet

     
Omaisuusluettelo / alaikäinen päämies   doc  
Omaisuusluettelon täyttöohje / alaikäinen päämies   doc  
Omaisuusluettelo (edunvalvoja) / täysi-ikäinen päämies   doc  
Omaisuusluettelolomake (edunvalvontavaltuutettu) pdf doc  
Omaisuusluettelon täyttöohje / täysi-ikäinen päämies   doc  
Vuosi- ja päätöstililomake pdf doc  xls
Vuosi- ja päätöstilin täyttö-ohje pdf doc  
Kuolinpesälomake pdf doc  
Kuolinpesälomakkeen täyttöohje pdf doc  
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2019 xls    
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2018 xls    
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2017 xls    
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2016 xls doc  
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2015 xls doc  
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2014 xls doc  
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2013 xls doc  
Edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku 2012 tai aiempi tilikausi pdf    
Hakemus – Holhoustoimilaki 53 § 2 momentti (sulkutili) xls  doc  pdf
Asetus edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteet    www
Sivun alkuun      

Kotikunta- ja väestötieto

     

Muuttoilmoitukset

     
Muuttoilmoitus     www
Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus pdf   www

Uskonnolliset yhdyskuntatiedot

     
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen (tulostettava lomake) pdf    
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen (sähköinen lomake)     www
Ilmoitus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä pdf    
12-17 -vuotiaan suostumus uskontokunnasta liittymiseen/ eroamiseen pdf    
15-17 -vuotiaan huoltajien suostumus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymiseen/uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen pdf    

Kielitiedot

     
Asiointikielitieto väestötietojärjestelmään pdf   www
Äidinkielitieto väestötietojärjestelmään pdf   www

Ammattitieto

     
Ilmoitus ammattinimikkeen tallentamiseksi väestötietojärjestelmään pdf doc www

Tarkastusoikeuden käyttäminen

pdf   www
Pyyntö tietojen tallentamiseksi väestötietojärjestelmään (ulkomaalaiselle) pdf    
Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta pdf  
Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta ohje pdf    
Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta pdf    
Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta ohje pdf    
Ulkomaalaisen rekisteröinti      
Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus pdf    
Isyyden tunnustamisen vahvistaminen      
Hakemus maistraatille aviomiehen isyyden kumoamiseksi pdf  doc  
Sivun alkuun      

Lahjan antaminen

     
Ilmoitus lahjoituksesta pdf doc www
Ilmoitus lahjoituksesta - ohje pdf doc www
Sivun alkuun      

Nimiasiat

     
Nimenmuutoshakemus pdf   www
Sähköinen etunimenmuutospalvelu     www
Suostumus sukunimen muuttamiseksi pdf    
Muistutus nimenmuutoshakemuksen johdosta pdf    
Vaatimus Suomen lain soveltamisesta henkilön nimen määräytymiseen pdf    
Ilmoitus kutsumanimestä väestötietojärjestelmään
pdf
  www
Ilmoitus alaikäisen lapsen kutsumanimestä pdf    
Sivun alkuun      

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

     
Perukirjan osakasluettelon vahvistamishakemus pdf doc  
Sivun alkuun      

Tietojenluovutus

     
Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen pdf    
Massatietopalvelutilaus pdf doc www
Maistraatista annettavat rekisteriotteet -tilauslomake pdf doc  
Yhteysosoitteen rekisteröinti turvakiellon yhteyteen     www
Sivun alkuun      

Vaaliasiat

     
Äänioikeutetuksi ilmoittautuminen pdf www
Sivun alkuun      

Avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen

     
Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta pdf   www 
Pyyntö oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä pdf    
Ulkomailla solmittavaa avioliittoa varten annettavat tiedot - Information about foreign fiancé - fiancée pdf doc  
Ulkomailla tapahtuneen vihkimisen rekisteröinti – Information for registration of marriage abroad pdf doc  
Ilmoitus Suomessa rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi pdf    
Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta pdf    
Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta, ohje pdf    
Sivun alkuun      

Muut rekisteröinnit

     
Avoliittoasioiden rekisteri - omaisuuden erottelukirjan/hyvitystä koskevan sopimuksen/muun asiakirjan rekisteröinti-ilmoitus pdf doc  
Hakemus vihkimisoikeuden myöntämiseksi pdf doc  
Ilmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta pdf    
Ilmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta, ohje pdf    
 Sivun alkuun      

Väestötietojärjestelmän todistukset

     
Otteet väestötietojärjestelmästä pdf   www
Sukuselvitykset pdf    www
Itsepalvelu     www
Sivun alkuun